SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Özelm Süer, Special Occassion Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Hizmet Sağlayıcı”), tekstil perakende sektöründe gelinlik abiye ve aksesuar satış hizmeti veren bir şirkettir. İlgili internet sitesinde yayınlanan Gizlilik Politikası bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu kullanım koşulları https://www.ozlemsuer.com adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden kendisi yararına hizmet sağlamak isteyen Müşteri ile Hizmet Sağlayıcı arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda düzenlenmiştir.

Müşteri Site’ye üye olarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Bu Sözleşme’de,

Kullanıcı/Müşteri/Üye: Site’ye giriş yapan, Site’de talep ettiği Hizmet’i sağlanması için kendisinden istenilen bilgileri paylaşan, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” ifadesinin yer aldığı kutucuğu işaretlemiş, ilgili taahhütname ve formlar aracılığıyla üyelik sürecini tamamlamış, Site’de yer alan Hizmetler’den Kullanıcı Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen koşullar ile yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, 

Hizmet Sözleşmesi: Müşteri’nin elektronik ortamda onayladığı Üyelik Sözleşmesi’ni,

Hizmet/Hizmetler: Site üzerinden Müşteri’ye sunulan hizmetleri ifade eder.

Bu Sözleşme, Site’nin kullanım koşullarını ve bu kullanım esnasında Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini tespitini amaçlamaktadır. Müşteri, bu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul etmekle birlikte; Site içerisinde yer alan kullanım ve üyeliğe ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri, üyeliği süresince, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemini yerine getirirken bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.ozlemsuer.com adresindeki Special Occassion Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir.

Üye, gerçek kişi olması durumunda, Sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

Üyenin bir tüzel kişilik olması halinde ise, işbu Sözleşme’nin onaylanması ile üye kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunu, bu Sözleşme’yi akdetmek dâhil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Sözleşme’yi akdeden temsilcisinin Sözleşme’nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

SORUMLULUKLAR

Hizmet Sağlayıcı, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcının verdiği hizmetlerden faydalanmak adına Siteye üye olabilir. Hizmet Sağlayıcı, üyelik sürecinde yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Hizmet Sağlayıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üyenin Siteye üye olurken üyenin verdiği kişisel bilgilerinin güncel olması zorunludur.  Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda siteye üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Hizmet Sağlayıcı, verilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder, buna göre davranır ve bu bilgileri araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Kullanıcı, Siteye üye olurken verdiği bilgilerin değişmesi halinde bu durumu gecikmeksizin Hizmet Sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Site kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Üyenin Siteyi kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Hizmet Sağlayıcı, Üyenin üyelik sürecini kalıcı olarak sonlandırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcının sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Üye sorumlu olup, Hizmet Sağlayıcının rücu hakkı saklıdır. 

Hizmet Sağlayıcı, Üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem, Site konusu hizmete ilişkin proje, belge, Siteye ilişkin veya Sitede yer alan görsel, metin, bülten, slogan, video, tasarım, know-how ve her türlü ticari bilgi, illüstrasyon, veri tabanı, sistem akışına ilişkin herhangi bir veri, fikir, kaynak kodu, araştırma, kod, teknik, istatistik gibi tescilli veya tescilsiz her türlü esere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm haklar münhasıran site işleteni ve sahibi Hizmet Sağlayıcıya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sitenin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Kullanıcı veya Üye Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

KİŞİSEL VERİLER

Aşağıda, Kullanıcı veya Üyenin Site kapsamında Hizmet Sağlayıcı tarafından işlenen kişisel veya kişisel olmayan verilerinden bahsedilmiş olup, her bir sürece ilişkin aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde açık rızaya ilişkin yükümlülük Hizmet Sağlayıcı tarafından yerine getirilecektir.

Kullanıcının Siteye üye olması durumunda kendisinden; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi, cinsiyetine yönelik bilgiler talep edilmektedir.

Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Sitenin sahibi olan Hizmet Sağlayıcının kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Hizmet Sağlayıcı bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Kişisel veriler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kişisel Olmayan Verileri: Hizmet Sağlayıcı, Site üzerinde ziyaret edilen sayfalar, ziyaret edilen sayfalarda geçirilen süreibi kişisel olmayan ve herhangi bir kişiyi belirgin kılmayan verileri de kendi istatiksel çalışmalarının yerine getirilmesi açısından işleyebilecektir.

GARANTİ

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

Üyenin Site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen kendi sorumluluğundadır. Üyeye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyenin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Hizmet Sağlayıcının doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Hizmet Sağlayıcı, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Hizmet Sağlayıcının bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük Tarihi: 20.12.2019

  • No products in the cart.